Nhập mã code

Nhập mã đơn hàng hoặc mã code trên sản phẩm để kiểm tra hàng chính hãng và biết thêm chi tiết về sản phẩm

{{itemscan.masprandom}}

Đã quét sản phẩm này {{solancheck}} lần
{{itemscan.ten}}

{{itemscan.mota}}

Thương hiệu: {{itemscan.thuonghieu}}

Xuất xứ: {{itemscan.nguongoc}}

Giá: {{itemscan.giasp}}đ

 Verified

Sản phẩm được xác thực và kiểm chứng từ Vietmy Corporation.

Mã QRcode này đã kích hoạt

Bạn có thể mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng

{{itemscan.ten}}

LƯU Ý:

Mã này chỉ quét thành công trên {{itemscan.gioihancheck}} thiết bị điện thoại khác nhau, vượt quá giới hạn quét sẽ báo sản phẩm đã kích hoạt rồi.

Không tìm thấy sản phẩm này trên hệ thống

Bạn đã mua phải hàng giả

Kiểm tra đơn hàng

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm chính hãng.

Với mục đích nâng cao chất lượng phục vụ bạn tốt hơn, vui lòng để lại 1 đánh giá cho thái độ phục vụ của nhân viên hoặc chủ shop bên dưới

Chân thành cảm ơn!

Tên shop: {{row.tenshop}}

Điện thoại: {{row.phone_shop}}

Địa chỉ: {{row.diachi_shop}}

Mã hóa đơn: {{row.mahd}}

Khách hàng: {{row.dienthoai}}

Địa chỉ: {{row.diachi_giaohang}}

Ngày mua: {{row.ngaymua}}

Nhân viên tư vấn: {{row.nhanvien}}

Mã vận đơn: {{row.mavanchuyen}}

Tình trạng: {{row.tinhtrang}}

Hình ảnh

{{$index+1}}. {{item.tensp}} (Combo)

{{item.giamgia | currency:"đ ":0}} x {{item.soluong}}

{{item.thanhtien | currency:"đ ":0}} (Tặng x {{item.doitang}})

Tổng thanh toán: {{row.khachno|currencyVnd}}

Kiểm tra đơn hàng

Chúng tôi không tìm thấy đơn hàng của bạn, rất có thể bạn đã mua phải hàng giả, hàng nhái.

Chân thành cảm ơn!

Vui lòng nhập mã code
{{data_setting.ten_congty}}
{{data_setting.noidungkhac}}
KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI